مقاله بررسي مباني تئوريک مفهوم سرمايه فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۸ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مباني تئوريک مفهوم سرمايه فرهنگي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورديو
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله تراسبي
مقاله اريکسون
مقاله ديماجيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باينگاني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چند دهه بيشتر از طرح مفهوم سرمايه فرهنگي نمي گذرد. اين مفهوم نشان دهنده پيوند حوزه اقتصاد و فرهنگ و در حقيقت بازاري شدن عرصه فرهنگ است. اين مفهوم در دهه هاي اخير نقش تبيين کنندگي مهمي در تحقيقات خارجي انجام گرفته در حوزه فرهنگ ايفا كرده و اخيرا نيز در تحقيقات داخلي با استقبال خوبي مواجه شده است. در حقيقت مفهوم سرمايه فرهنگي تاثير چشمگيري بر جامعه شناسي نهاده است زيرا فرهنگ را در مركز تحقيقات راجع به قشربندي وارد نموده است. بنابراين با توجه به اهميت اين مفهوم، در اين نوشتار مباني تئوريک آن بررسي شده است و بدين منظور بعد از بررسي تاريخچه و تعاريف، آراي مهم ترين نظريه پردازان اين نوع از سرمايه يعني بورديو، تراسبي، اريکسون و ديماجو مرور شده است.