مقاله بررسي مباني ضرورت زمينه سازي براي ظهور موعود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مباني ضرورت زمينه سازي براي ظهور موعود
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمينه سازي
مقاله انتظار
مقاله ظهور منجي
مقاله فلسفه غيبت
مقاله آمادگي نداشتن
مقاله قاعده لطف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگران محمدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمينه سازي براي ظهور موعود بحث مي کند و مي کوشد ادعاي کساني را که اظهار مي دارند آمادگي و زمينه سازي براي ظهور منجي ضرورت ندارد، ابطال سازد. اين ادله عبارتند از: اثبات ضرورت زمينه سازي از دريچه فلسفه غيبت، تلازم وجوب عمل به تکاليف شرعي با ضرورت زمينه سازي، بي نتيجه بودن ظهور بدون زمينه سازي، لزوم زمينه سازي در قالب معرفي امام به مردم، دلالت ادله وجوب انتظار بر لزوم زمينه سازي. آخرين دليل نيز ذکر نمونه هايي از وظيفه شيعيان نسبت به زمينه سازي در عصر غيبت است. با اين ادله ثابت مي شود که وظيفه شيعيان براي ظهور منجي بس سنگين است. البته اين بار تنها بر دوش شيعيان سنگيني نمي کند، بلکه بر همه عدالت طلبان و ظلم ستيزان که به آرامش بشر فکر مي کنند، فرض است تا جهان را براي طلوع خورشيد عدالت گستر آماده کنند.