مقاله بررسي محيط ديرينه بخش فوقاني سازند چمن بيد در برش الگو، بر اساس پالينومورفها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي محيط ديرينه بخش فوقاني سازند چمن بيد در برش الگو، بر اساس پالينومورفها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط ديرينه
مقاله پالينومورفها
مقاله سازند چمن بيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مشيدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محيط ديرينه بخش فوقاني سازند چمن بيد در برش الگو واقع در غرب بجنورد، جنوب غربي دهكده آشخانه با استفاده از پالينومورفها و مواد ارگانيكي مورد مطالعه قرار گرفت. پالينومورفهاي متنوع با درجه حفظ شدگي خوب در اين برش وجود دارند. تعداد ۳۴ نمونه از اين قسمت از سازند، با ضخامت تقريبي ٢٤٠ متر که بطور عمده شامل شيل آهکي و آهک مي باشد برداشت شد، که از اين تعداد ۳۰ نمونه حاوي گروههاي مختلف پالينومورفها شامل اسپورها، پولنها، سيست داينوفلاژله ها، پوسته داخلي فرامينيفرها، خرده هاي چوب و همچنين SOM ميباشد كه مورد شناسائي و شمارش قرار گرفتند. حضور فراوان خرده هاي چوب برنگ قهوه اي روشن، با فرم تيغه اي و اندازه بزرگ، و فقدان جورشدگي، همچنين وجود SOM شفاف، پوسته داخلي فرامينيفرها و حضور سيست داينوفلاژله ها از نوع پروكسيميت به ميزان اندك، حاكي از آن است كه محيط ديرينه بخش فوقاني سازند چمن بيد يک محيط لاگون (راكد و كم اكسيژن) بوده است كه چندين پيشروي کوتاه مدت دريا را تحمل کرده است.