مقاله بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملكرد پاداش بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۱۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملكرد پاداش بنيان
این مقاله دارای ۴۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت عملکرد
مقاله پاداش
مقاله مديريت عملکرد پاداش بنيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاندولا سريني واس آر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت پاداش در بافت مديريت عملکرد همانند نظام يکپارچه پاداش دهي عمل مي کند و با درآمدي برابر، تامين نيازهاي مالي و غير مالي کارکنان را تضمين نموده و به ميزان مشارکت آنان در کسب اهداف سازمان، پاداش مناسب مي دهد. براي موفقيت مديريت عملکرد، مديريت پاداش اهميت خاصي دارد؛ چرا که توان آن در انگيزه دادن کارکنان به منظور عملکرد بهتر نامحدود است. استفاده اهرمي از مديريت پاداش در راهبرد مديريت عملکرد، به رويکردي کل گرا و تيزهوشي حرفه اي نيازمند است. پاداش شمشيري دو لبه است؛ بدين منظور، بايد با در نظر گرفتن منافع جمعي و فردي کارکنان تعيين و پرداخت گردد. همچنين پاداش بايد با اهداف راهبردي سازمان ارتباط دروني و هم سويي داشته باشد. در اين مقاله پس از ذکر اهميت پاداش در مديريت عملکرد، به مداخله ها و پيش ران هاي (محرک هاي) مديريت عملکرد پاداش بنيان اشاره مي شود. اهداف اصلي مداخله اول که پرورش مديريت عملکرد پاداش بنيان نام دارد به سازمان اين امکان را مي دهد تا مديريت پاداش عملکرد محور را به وجود آورد. مجموعه ده پيش ران نيز به تحقق اين مداخله کمک مي کند. مداخله دوم يعني سرمايه گذاري، در راهبرد پاداش براي نهادينه کردن مديريت عملکرد، به عنوان روش سازماني و شيوه زندگي کارکنان تلقي مي شود، اين مداخله نيز از ده پيش ران تشکيل شده است.