مقاله بررسي مدل حائري – سميعي در پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز صفي آباد – استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل حائري – سميعي در پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز صفي آباد – استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي زمين لغزش
مقاله GIS
مقاله مدل حائري – سميعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي زاده مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: موغلي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده لغزش زمين همانند پديده هاي زمين لرزه، سيل و آتشفشان از بلاياي طبيعي مهم بشمار مي رود که هر ساله رخداد آن در مناطق کوهستاني و مرتفع کشور خسارات و صدمات قابل ملاحظه اي به بار مي آورد. امروزه در کشور هاي درگير با مساله زمين لغزش تمايل فزاينده اي جهت ارزيابي و پهنه بندي خطر و خسارات اين پديده وجود دارد. عوامل مختلفي نظير توپوگرافي، سنگ شناسي، اقليم و غيره در ناپايداري دامنه ها موثر مي باشند و به طرق مختلف سبب ناپايداري دامنه ها مي گردند. در تحقيق حاضر به منظور پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز صفي آباد، واقع در شرق استان گلستان از مدل حائري – سميعي در سامانه اطلاعات جغرافيايي استفاده گرديد. بدين منظور عوامل موثر در ايجاد زمين لغزش شامل زاويه شيب، ليتولوژي، گسل، راه و رودخانه، ميزان بارندگي، شدت بارندگي و زمين لرزه به عنوان عوامل اصلي در بروز زمين لغزش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سپس لايه هاي اطلاعاتي مربوط به هر يک از عوامل موثر در وقوع زمين لغزش بااستفاده از GIS تهيه و عوامل موثر کمي و وزن دهي شدند و سرانجام نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش تهيه گرديد و با انجام بازديدهاي متعدد ميداني توسط  GPS اقدام به تعيين موقعيت زمين لغزشهاي رخ داده شده در سطح حوضه گرديد. بررسي هاي بعمل آمده نشان داد حوضه مورد مطالعه فاقد مناطق داراي کلاس خطر فوق العاده زياد بوده و از ۶ لغزش ثبت شده هيج لغزشي در پهنه هاي داراي خطر زياد و خيلي زياد مشاهده نشده است. لذا مدل مورد مطالعه در اين حوضه کارايي مناسبي ندارد و کاربرد آن در تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس خطر زمين لغزش بايد همراه با اصلاحات منطقه اي و همچنين مطالعه و بررسي بيشتر باشد.