مقاله بررسي مدل رقابتي گندم و چچم در شرايط تغذيه اي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل رقابتي گندم و چچم در شرايط تغذيه اي مختلف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چچم
مقاله گندم
مقاله ريزمغذي کامل
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكوندي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر ريزمغذي ها بر قابليت رقابت، رشد و خسارت زايي علف هرز چچم، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۵-۸۴، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز انجام شد. در اين آزمايش نحوه رشد علف هرز چچم و گياه زراعي گندم در شرايط تغذيه اي مختلف از جمله ريزمغذي کامل (روي، مس، آهن، منگنز، منيزيم، موليبدن) به ميزان يک کيلوگرم در هکتار، روي به ميزان نيم کيلوگرم در هکتار و شاهد بررسي شد. پارامترهاي مختلف جمعيتي از جمله سرعت رشد جمعيت و ظرفيت قابل تحمل محيطي بر اساس مدل رشد لجستيک محاسبه و مقايسه گرديد. اثرات رقابت دو گونه بر اساس مدل لوتکا و ولترا در شرايط تغذيه اي مختلف بررسي شد. نتايج نشان داد که کاربرد ريزمغذي ها وزن خشک چچم را به سرعت افزايش مي دهند. تيمار ريزمغذي کامل توانست وزن خشک و سرعت رشد چچم را نسبت به ساير تيمارها بيشتر افزايش دهد. در حالي که وزن خشک و سرعت رشد گندم با مصرف ريزمغذي ها، به علت افزايش فشار رقابت چچم کاهش يافت. همچنين مشخص گرديد که چچم از توان تحمل شرايط نامساعد محيطي بالاتري نسبت به گندم برخوردار است.