مقاله بررسي مدل سرد بستر سيال با چرخش داخلي ذرات، به جهت کاربرد در راکتور دو ناحيه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل سرد بستر سيال با چرخش داخلي ذرات، به جهت کاربرد در راکتور دو ناحيه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر سيال با چرخش داخلي
مقاله ميزان چرخش ذرات
مقاله راکتور بستر سيال دو ناحيه اي
مقاله لوله مياني
مقاله ناحيه حلقوي
مقاله زوج شدن اکسايشي متان
مقاله ردياب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي زاده رفسنجاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، مدل سرد بستر سيال با چرخش داخلي ذرات، جهت کاربرد در راکتور دو ناحيه اي بررسي شد. آزمايش ها در يک ستون پيرکس با قطر داخلي ۳۰ ميلي متر و ارتفاع ۲۵ سانتي متر با لوله هاي مياني به ارتفاع ۵ و ۷ سانتي متر و قطر داخلي ۱۱ ميلي متر انجام شد. در اين بستر، از ذرات سفيد رنگ سيليکاژل با مشخصات معلوم استفاده شد. هوا به طور مجزا و قابل کنترل به لوله مياني و ناحيه حلقوي وارد شد. همچنين، جهت بررسي تداخل جريان گازها از ردياب اتيلن در هواي ورودي به لوله مياني استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که افزايش سرعت ورودي به لوله مياني و افزايش سرعت ورودي به ناحيه حلقوي، موجب افزايش ميزان چرخش ذرات مي شود؛ هرچند که تاثير دومي، چشمگيرتر است. کاهش ارتفاع لوله مياني و افزايش ارتفاع بستر و افزايش فاصله لوله مياني از کف بستر، موجب افزايش ميزان چرخش ذرات مي شود.