مقاله بررسي مدل هاي توزيع سفر با نگرشي بر مطالعات پيشين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۸۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل هاي توزيع سفر با نگرشي بر مطالعات پيشين
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل توزيع
مقاله تقاضاي حمل و نقل
مقاله جا به جايي مسافر
مقاله برنامه ريزي حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبا علي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي متولي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي زاده گنجي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزايش روزافزون سفر، نياز به برنامه ريزي براي مديريت منابع موجود و تخصيص منابع جديد در همه بخش ها از جمله نزد متوليان بخش حمل و نقل جاده اي كه بيشترين سهم جابجايي مسافر را در ميان ساير بخش ها دارا مي باشند به چشم مي آيد. همچنين به دليل اهميت پيش بيني دقيق مسافران براي مديريت عرضه امكانات موجود و تخصيص منابع جديد، پيش بيني تعداد مسافران از اولويت بالايي برخوردار است. از اين رو برنامه ريزان حمل و نقل و اقتصاد از گذشته به دنبال تخمين مدل هايي جهت پيش بيني سفر جاده اي مسافر بوده اند. متخصصان علوم مختلف از جمله رياضي، آمار و علوم كامپيوتر هر يك به نوعي سعي مي کنند روشي ساده و موثر براي پيش بيني هر چه دقيق تر تعداد مسافران در بعد ملي، منطقه اي و بين المللي ارايه دهند. برآورد تقاضاي حمل و نقل يكي از مهمترين موارد براي انجام برنامه ريزي، طراحي و مديريت در زمينه حمل و نقل است. اولين گام در مسير طراحي حمل و نقل كارا و پويا ارايه يك برنامه ريزي جامع مشتمل بر دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است. بنابراين اهميت تدوين مدل هايي منطبق بر واقعيات جامعه، آشكار مي گردد. بر اين اساس در اين مقاله سعي شده است تا با مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه مدل هاي برآورد تقاضا، مدل هاي مختلف موجود در زمينه توزيع سفر مورد آناليز قرار گيرد.