مقاله بررسي مدل هاي سينتيک رشد يک باکتري متانوتروف، بر روي گاز طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مدل هاي سينتيک رشد يک باکتري متانوتروف، بر روي گاز طبيعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هاي سينتيک
مقاله پروتئين تک ياخته
مقاله متيلوموناس
مقاله گاز طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري زهراسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الساداتي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سينتيک، توليد پروتئين تک ياخته از گاز طبيعي توسط ريزسازواره اي از جنس متيلوموناس در فاز گازي با درصد حجمي مساوي از هوا و گاز طبيعي مورد مطالعه تجربي و مدل سازي رياضي، قرار گرفته است. براي توصيف سينتيک رشد سلولي از مدل هاي مختلف موند، موسر، تسير، آيبا، اندروس و نواک استفاده شده است. متان و اکسيژن هر دو به عنوان سوبستراهاي محدود کننده رشد، در بازه غلظتي ۲ تا ۱۰ ميلي گرم در ليتر در نظر گرفته شدند و براي ايجاد فاز سکون و مرگ از ضريب مرگ وابسته به زمان، استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که مدل هاي رياضي، مي توانند به خوبي ديناميک، توليد توده سلولي را در فازهاي رشد تا مرگ بيان کنند. پارامترهاي سينتيکي هر مدل از تطبيق آن با داده هاي تجربي، استخراج شدند. همچنين، نتايج نشان داد که مدل هاي موند و موسر، نسبت به مدل هاي ديگر در اين تحقيق، توليد توده سلولي را با دقت بيشتري توصيف مي کنند.