مقاله بررسي مراحل تکامل جنيني و لاروي ماهي شيربت (Barbus grypus (Heckel, 1843 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مراحل تکامل جنيني و لاروي ماهي شيربت (Barbus grypus (Heckel, 1843
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکامل جنيني
مقاله ماهي
مقاله شيربت
مقاله Barbus grypus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرنژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرنژاد مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور مطالعه مراحل توسعه و تکامل جنيني ماهي شيربت (Barbus grypus) در مرکز تکثير ماهيان بومي استان خوزستان انجام گرفت. ميانگين درصد لقاح و تفريخ براي مولدين شيربت به ترتيب ۸۵ و ۷۵ درصد محاسبه گرديد. در تخمک اين ماهي، شکل سوراخ ميکروپيل مشابه قله آتشفشان يا روزنه يک گياه و ميانگين قطر تخمک آن، ۲٫۱۸±۰٫۱۶ ميليمتر مشاهده شد. تخم، کروي با کمي چسبندگي و بدون گلبول چربي و پوسته آن نيز شفاف بود. ميانگين تخم لقاح يافته ۲٫۴۴±۰٫۰۶ ميليمتر محاسبه گرديد. اولين کليواژ پس از ۲۰۰– ۱۷۰دقيقه اتفاق افتاد. طول مدت انکوباسيون تخم و تکامل جنيني اين ماهي ۶۱ ساعت و ۳۰ دقيقه ثبت گرديد. طول لارو شناگر داراي کيسه زرده قاشق مانند، معادل ۷٫۹۶±۰٫۲۵ ميليمتر محاسبه گرديد. در دومين روز لاروي، دهان باز و در پنجمين روز لاروي تکامل کيسه شنا دو حفره اي مشاهده گرديد.