مقاله بررسي مراحل شکل دهي و ساخت جداره فلزي مخازن CNG به روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مراحل شکل دهي و ساخت جداره فلزي مخازن CNG به روش المان محدود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش عميق
مقاله بازکشش
مقاله نازک کاري
مقاله مخزن CNG
مقاله شبيه سازي المان محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مخازن گاز طبيعي فشرده يا CNG، در انواع خودروها استفاده مي شود. توليد انبوه اين مخازن، به بررسي دقيق مراحل شکل دهي و پارامترهاي موثر بر فرايند ساخت، در هر مرحله از شکل دهي نياز دارد. از آن جا که مخازن تحت فشار، بايد بدون درز ساخته شوند، روش ساخت جداره فلزي اين نوع مخازن، شامل استفاده از يک بلانک اوليه و انجام عمليات شکل دهي کشش عميق و بازکشش و نازک کاري و در نهايت شکل دهي چرخشي براي شکل دهي سر مخزن و گلويي آن مي باشد. در اين مقاله ابتدا به مقدمه اي از تاريخچه توليد اين مخازن و روشهاي ساخت آنها اشاره شده است. سپس از روش المان محدود، براي شبيه سازي مراحل اوليه شکل دهي جداره فلزي يک مخزن CNG آلومينيومي، استفاده شده است. شبيه سازي فرايند ساخت، شامل مراحل کشش عميق سرد، بازکشش سرد و در نهايت، دو مرحله نازک کاري ديواره (بدون در نظر گرفتن شکل دهي چرخشي داغ، جهت بستن سر مخزن) مي باشد. همچنين بين شبيه سازي مراحل شکل دهي، از فرايند بازپخت (آنيلينگ) جهت تنش زدايي استفاده شد. نيروي لازم براي شکل دهي و همچنين تغيير ضخامت بلانک در هر مرحله از شکل دهي مخزن، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج شبيه سازي با نتايج منتشر شده توسط ساير محققان مقايسه و تطابق خوبي بين نتايج مشاهده شد.