مقاله بررسي مرز پرمين – ترياس در برش اسفه شمال خاور شهرضا (ايران مركزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مرز پرمين – ترياس در برش اسفه شمال خاور شهرضا (ايران مركزي)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برش اسفه
مقاله مرزپرمين
مقاله ترياس
مقاله عضو ۳ سازند سورمق
مقاله سازند شهرضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوآذر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برش چينه شناسي پرمين – ترياس در ناحيه اسفه در ۱۵ كيلومتري شمال خاور شهرضا و ۶۵ كيلومتري جنوب اصفهان قرارگرفته است. هدف از اين مقاله، بررسي سنگ چينه نگاري، زيست چينه اي و چگونگي وضع قرارگرفتن مرزهاي پرمين – ترياس و همچنين سن زمين شناسي آنها است. در بررسي زيست چينه اي اين برش وجود فسيل هاي شاخص از Fusulinidae كه داراي كيفيت بالايي نسبت به جاهاي ديگرند ديده شده است.
 به طور مثالVerbeekina verbeeki ،Sumatrina annae ،Afghanella schencki ،Yangchienia iniqua ، Eoparafusulina shengi. در اين بررسي سن عضو ۳ سازند سورمق به دليل فسيل هاي شاخص آن به Julfian زيرين نسبت داده شد و همچنين تغييرات سنگ شناسي كه در رسوبات همرديف سازند همبست در برش اسفه وجود دارد، پيشنهاد سازند شهرضا را لازم مي دارد.