مقاله بررسي مزرعه اي يکنواختي پخش آب و کود در سطح و پروفيل خاک در سيستم آبياري ميکرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مزرعه اي يکنواختي پخش آب و کود در سطح و پروفيل خاک در سيستم آبياري ميکرو
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي
مقاله تزريق کننده کود
مقاله ضريب تغييرات ساخت
مقاله يکنواختي پخش آب و کود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به روند سريع توسعه سيستم هاي آبياري قطره اي و با آگاهي از اين که در اين روش قابليت مطلوبي در خصوص مديريت صحيح و انجام عمل کوددهي وجود دارد، پژوهش در زمينه کاربرد آب، کود و مواد شيميايي محلول در سيستم هاي آبياري قطره اي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. يکنواختي توزيع آب و کود از موضوع هاي مهم براي طراحان و کاربران سيستم هاي آبياري قطره اي مي باشد. در اين پژوهش يکنواختي پخش آب و کود در سطح و پروفيل خاک با استفاده از قطره چکان روي خط و نوار آبياري قطره اي جهت پخش آب و تانک کود، ونتوري و پمپ تزريق براي تزريق کود در سيستم آبياري ميکرو مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که ضريب تغييرات ساخت نوار آبياري قطره اي مورد استفاده کمتر از قطره چکان بوده که در نتيجه باعث عملکرد بهتر در يکنواختي پخش آب و کود در سطح و پروفيل خاک شده است. بررسي نحوه تغييرات حجم آب نمونه ها و مقدار نيتروژن نيتراتي موجود در آنها و ضرايب يکنواختي به دست آمده در سطح و پروفيل خاک بيانگر عملکرد بهتر ونتوري و پمپ تزريق در يکنواختي پخش کود نسبت به تانک کود بوده است.