مقاله بررسي مزيت مقياس، مزيت كارآيي و مزيت جمعي محصولات زراعي ديم (مطالعه موردي، استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت مقياس، مزيت كارآيي و مزيت جمعي محصولات زراعي ديم (مطالعه موردي، استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت مقياس
مقاله مزيت کارآيي
مقاله مزيت جمعي
مقاله محصولات زراعي ديم
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشت محصولات زراعي در چند سال اخير در كشور به منظور رسيدن به اهداف خودكفايي، از اهميت بالايي برخوردار شده است. توجه به توسعه كشت محصولات زراعي به همراه بهبود كارآيي و تلاش براي افزايش عملكرد محصولات زراعي، مي تواند به تحقق هر چه سريعتر و مناسب تر اهداف خودكفايي كمك شاياني نمايد. اين مطالعه به بررسي سه شاخص مزيت كارآيي، مزيت مقياس و مزيت جمعي (به عنوان شاخصي جامع از مزيت نسبي) در محصولات زراعي ديم استان مازندران مي پردازد. نتايج نشان مي دهد كه شهرستان هاي اين استان در توليد محصولات زراعي ديم در ۲۸/۵۷ درصد موارد داراي مزيت مقياس، ۰۸/۶۴ درصد داراي مزيت کارآيي و ۰۸/۶۴ درصد داراي مزيت جمعي مي باشند و مزيت نسبي بيشتري را نسبت به متوسط استاني داشته اند. همچنين، اين استان در مقايسه با متوسط كشوري در محصولات لوبيا، پنبه، توتون و تنباکو، نيشکر، سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي، خيار، ذرت دانه اي، شبدر، سويا و کلزا داراي مزيت مقياس است، اما در توليد هيچ يك از محصولات مزيت كارآيي نداشته است. لذا، با توجه به عدم مزيت کارآيي استان مازندران براي اين محصولات در مقايسه با متوسط کشوري، سياست گذاري ها جهت توسعه سطوح زير کشت براي اين محصولات مناسب نبوده و تلاش جهت بهبود بهره وري و عملکرد اين محصولات، راهکار سياستي مناسب تري خواهد بود. همچنين، نتايج نشان مي دهد كه شاخص جمعي مزيت بيانگر مزيت نسبي استان مازندران در محصولات توتون و تنباکو، نيشکر، سيب زميني، پياز، خيار، ذرت دانه اي، شبدر، سويا و کلزا مي باشد.