مقاله بررسي مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات فرش دستبافت (مطالعه موردي استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات فرش دستبافت (مطالعه موردي استان اصفهان)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله فرش دستبافت
مقاله مزيت نسبي
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله مزيت رقابتي
مقاله ماتريس تحليل سياست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پديده هاي قابل توجه در سالهاي اخير روند رو به رشد جهاني شدن است. کشور ما نيز به منظور گسترش صادرات غير نفتي و حضور در بازارهاي جهاني درصدد پيوستن به سازمان تجارت جهاني(WTO)  برآمده و در حال حاضر عضو ناظر اين سازمان است. بنابراين پي بردن به اينکه اقتصاد ايران در صورت ادغام در اقتصاد جهاني در روند تقسيم کار بين المللي در چه بخشهايي داراي توان رقابت است، بسيار مهم بوده و ما را رهنمون مي سازد تا با سرمايه گذاري بيشتر و نيز تصحيح ساختار فعاليتها در اين بخشها در رقابت جهاني قدرتمندتر ظاهر شويم. بنابراين لازم است وجود يا عدم وجود مزيت نسبي در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور و نيز ميزان حمايتهاي موجود در اين بخشها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند. يکي از صنايع مهمي که بدين منظور بايد مورد مطالعه قرار گيرد صنعت فرش دستبافت است. به همين دليل اين مقاله با استفاده از روش ماتريس تحليل سياست (PAM)، چارچوبي را فراهم مي آورد تا شاخصهايي را که در ارتباط با مزيت نسبي فرش دستبافت ايران (مطالعه موردي فرش دستبافت ۶۵ رج ابريشمي اصفهان) مطرح مي شوند بطور همزمان محاسبه و تحليل کند. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که شاخص توان رقابت صادراتي برابر با ۸۸/۰ است و بيانگر اين است که فرش دستبافت ۶۵ رج ابريشمي استان اصفهان در شرايط فعلي در بازارهاي جهاني داراي توان رقابت است. شاخص مزيت نسبي نيز بر اساس هزينه واحد که همان مزيت رقابتي واقعي در شرايط رقابت آزاد شرايط بعد از پيوستن ايران به (WTO) است، برابر با ۷۹/۰ و نشان دهنده مزيت نسبي اين استان در توليد فرش مذکور مي باشد.