مقاله بررسي مزيت نسبي توليد محصول لوبيا در استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي توليد محصول لوبيا در استان زنجان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه منابع داخلي
مقاله هزينه منفعت اجتماعي
مقاله سود خالص اجتماعي
مقاله لوبيا
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي احمدآبادي محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي بررسي مزيت نسبي توليد محصول لوبيا در استان زنجان اجرا شد. داده هاي مورد نياز از طريق تحقيق پيمايشي و انجام مصاحبه با ۵۴ کشاورز توليد کننده لوبيا در مناطق مهم توليد اين محصول در استان در سال زارعي ۱۳۸۲-۸۳ و تکميل پرسش نامه هاي طراحي شده، جمع آوري شد. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزارهاي EXCEL و SPSSWIN تجزيه و تحليل شد. مزيت نسبي توليد لوبيا با استفاده از شاخص هاي هزينه منابع داخلي (DRC)، نسبت منفعت به هزينه اجتماعي (SCB) و سود خالص اجتماعي (NSP) در دو سناريوي قدرت برابري خريد (PPP) نسبي و مطلق محاسبه شد. در هر دو سناريو مقادير معيارهاي هزينه منابع داخلي و نسبت منفعت به هزينه اجتماعي، کم تر از يک (۱) و شاخص مقدار سود خالص اجتماعي، مثبت محاسبه شد. نتايج تحقيق نشان داد که استان زنجان در توليد محصول لوبيا داراي مزيت نسبي است. بنابراين، پيش نهاد مي شود توليد محصول لوبيا در استان زنجان به صورت هدف مند مورد حمايت قرار گيرد تا در برنامه ريزي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، توليدکنندگان اين محصول در استان قادر به رقابت جهاني باشند.