مقاله بررسي مزيت نسبي سيب درختي و جايگاه آن در اقتصاد روستايي شهرستان سميرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي سيب درختي و جايگاه آن در اقتصاد روستايي شهرستان سميرم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله سيب درختي
مقاله اقتصاد روستايي
مقاله سميرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي زاده اميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص هاي مزيت نسبي از ابزارهاي مهم اقتصادي بشمار مي آيند که مي توانند اولويت ها در فعاليتهاي اقتصادي را به شکل مناسبي شناسايي و سياست گذاريهاي مرتبط با آنها را هدايت نمايند. تحقيق حاضر مزيت نسبي الگوي کشت محصولات کشاورزي در شهرستان سميرم با تاکيد بر محصول سيب درختي را با توجه به شاخص‏هاي موجود، مورد بررسي قرار داده است. نتايج حاصل نمايانگر اين است که محصول سيب درختي در منطقه مورد مطالعه نسبت به ساير محصولات کشاورزي، داراي مزيت نسبي بوده و بر اساس شاخص هاي مورد بررسي CPD)، BPD، (NBPD، نرخ اشتغال و صادرات محصول مورد نظر نسبت به ساير محصولات داراي مزيت نسبي بالاتري بوده و نسبت به عوامل توليد مورد استفاده ارزش بالاتري را در عرصه هاي مختلف ايجاد نموده است. اين محصول اگرچه در زمينه توليد داراي مزيت نسبي است اما به دليل شکل گيري اقتصاد تک محصولي، محدوديت منابع آب و خاک، آسيب پذيري در مواجهه با شرايط نامساعد طبيعي و انساني و نيز به دليل مشکلات پس از توليد (به ويژه در زمينه بازاريابي محصولات) چالشهاي قابل تاملي را متوجه اقتصاد کشاورزي منطقه مورد مطالعه نموده است. بنابراين در وضع موجود نياز به سياست گذاري هاي يکپارچه با تاکيد بر تنوع بخشي در فعاليت‏هاي زراعي و غيرزراعي روستاييان الزامي به نظر مي رسد. در صورت اجرايي شدن چنين سياست هايي مي توان اتتظار داشت توليد محصول مذکور به موازات برنامه ريزي در جهت ارتقا ساير بخش ها و فعاليتهاي اقتصادي در منطقه، در توسعه اقتصادي و پايداري سکونت در ناحيه مورد مطالعه نقش اساسي را ايفا نمايد.