مقاله بررسي مزيت نسبي سيمان: مطالعه موردي سيمان بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي سيمان: مطالعه موردي سيمان بهبهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله قيمت سايه اي
مقاله هزينه منابع داخلي
مقاله قيمت فوب
مقاله قيمت سيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فريدزاد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مزيت نسبي توليد سيمان با استفاده از سه شاخص هزينه منابع داخلي، منفعت خالص اجتماعي و نسبت هزينه به منفعت اجتماعي طي سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۸۱ بررسي شده است. علاوه بر اين حساسيت شاخص هزينه منابع داخلي نسبت به قيمت جهاني نيز ارزيابي شده است. نتايج نشان مي دهد که اين کارخانه طبق نتايج هر سه شاخص مذکور، واجد مزيت نسبي بوده و هزينه منابع داخلي نسبت به كاهش قيمت جهاني سيمان با كشش و نسبت به افزايش قيمت جهاني سيمان بي كشش است.