مقاله بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي صنعتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي صنعتي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله شاخص حمايت اسمي محصول
مقاله شاخص حمايت اسمي نهاده
مقاله شاخص حمايت موثر
مقاله ماتريس تحليل سياستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: حفاراردستاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مزيت نسبي و شاخص هاي حمايتي براي محصولات زراعي صنعتي شامل آفتابگردان، پنبه آبي، سوياي بهاره آبي و چغندرقند در سطح ملي براي سال ۸۳ با استفاده از محاسبه و تجزيه و تحليل شده است. نتايج مطالعه حاضر در (PAM) ماتريس تحليل سياستي محصولات زراعي نشان مي دهد كه ايران در توليد (DRC) خصوص شاخص مزيت نسبي محصولات پنبه آبي و سوياي بهاره آبي داراي مزيت نسبي است؛ به عبارتي توليد محصولات فوق در داخل كشور باصرفه تر از واردات آنهاست، در حالي كه آفتابگردان و چغندرقند داراي براي پنبه و سويا نشان مي دهد كه (NPC) مزيت نيستند. بررسي شاخص حمايت اسمي محصول قيمت بازاري اين محصولات كمتر از قيمت سايه اي آنهاست؛ به عبارت ديگر سياست هاي دولت باعث شده است قيمت اين محصولات در داخل كشور كمتر از قيمت مرزي در نرخ سايه اي ارز باشد و مبين اعمال ماليات ضمني بر توليدكنندگان اين محصولات است. نتايج شاخص در مورد محصولات زراعي مورد مطالعه نمايان مي سازد كه (NPI) حمايت اسمي نهاده ها زارعان درخصوص نهاده هاي قابل تجارت مورد حمايت قرار گرفته اند و به عبارتي كشاورزان اين نهاده ها را به صورت يارانه اي و ارزانتر از قيمت مرزي آنها خريداري كرده و در توليد يا ضريب حمايت موثر نيز براي آفتابگردان و EPC محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخص چغندرقند وجود حمايت موثر و هدفمند دولت از اين محصولات و براي ساير محصولات عدم حمايت موثر و هدفمند دولت را نشان داده است.