مقاله بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در استان کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان کردستان
مقاله محصولات زراعي
مقاله مزيت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي رحيمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي شيرين گلباغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصولات زراعي در كشاورزي استان كردستان، سهم بزرگ و تعيين كننده اي دارند، از اين رو مطالعه جنبه هاي اقتصادي اين محصولات به ويژه در ارتباط با توان تجاري و رقابتي آن ها در بازارهاي جهاني از اهميت زيادي برخوردار است. هدف مطالعه حاضر بررسي و ارزيابي توانمندي هاي استان کردستان در توليد و تجارت  محصولات زراعي منتخب (شامل گندم آبي، گندم ديم، جوآبي، جو ديم، ذرت، لوبيا، نخود آبي، نخود ديم، سيب زميني و گوجه فرنگي) با استفاده از معيار مزيت نسبي است. براي اين منظور از شاخص نسبت هزينه به منفعت اجتماعي  (SCB)استفاده گرديد. نتايج مطالعه نشان داد محصولات گندم آبي، جوآبي، ذرت، سيب زميني و گوجه فرنگي در سال هاي زراعي ۸۱-۱۳۸۰ و ۸۲-۱۳۸۱ در هر دو سال و محصول نخود ديم تنها در سال زراعي ۸۲-۱۳۸۱ داراي مزيت نسبي و بقيه محصولات فاقد مزيت نسبي بوده اند. در بين محصولات داراي مزيت نسبي، سيب زميني داراي بالاترين ميزان مزيت نسبي بود. به عبارت ديگر، از نظر قدرت رقابت در بازار جهاني، اين محصول بيش ترين توانمندي را دارد. بعد از سيب زميني، گوجه فرنگي، ذرت، گندم آبي و جو آبي در رده هاي بعدي توانمندي قرار گرفتند.