مقاله بررسي مزيت نسبي و نقشه ريزی تجاری صادرات خرماي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي و نقشه ريزی تجاری صادرات خرماي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزیت نسبی آشکار شده
مقاله مزیت نسبی آشکار شده متقارن
مقاله نقشه تجاري
مقاله خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، مزيت نسبي و موقعيت تجاري صادرات خرما ايران بررسي شده است. براي اين منظور از شاخص هاي مزيت نسبي آشکارشده(RCA)  مزيت نسبي آشکار شده متقارن(RSCA) ، هيلمن و نقشه ريزي تجاري (TM) استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ايران طي دوره ۲۰۰۵- ۱۹۹۵ در صادرات خرما داراي مزيت نسبي بوده و متوسط شاخص هاي RCA و RSCA براي اين دوره ۷٫۳۲ و ۰٫۷۴ است. در رتبه بندي مزیت نسبي صادراتي کشورهاي عمده صادرکننده خرماي جهان نيز، ايران پس از تونس در رتبه دوم قرار دارد. هم چنين، در اين مطالعه براي اولين بار نقشه ريزي تجاري يک محصول عمده کشاورزي کشور مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که در دوره ۲۰۰۵- ۲۰۰۰، هر چند بازار واردات خرماي جهان رو به رکود بوده، اما صادرات خرماي ايران، در اين وضعيت سهم بيش تري از بازار را در اختيار گرفته است.