مقاله بررسي مشخصات سيستماتيک خانواده گياهي کاسني (Asteraceae) (مطالعه موردي: منطقه شکارممنوع کوه سياه شهرستان ارسنجان – فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۶۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مشخصات سيستماتيک خانواده گياهي کاسني (Asteraceae) (مطالعه موردي: منطقه شکارممنوع کوه سياه شهرستان ارسنجان – فارس)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيره کاسني
مقاله شکار ممنوع
مقاله کوه سياه
مقاله ارسنجان
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم نيا سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي فلور يکي از مناطق شکارممنوع در استان فارس در مجاورت شهرستان ارسنجان و در بطن جنگلهاي ايران توراني فارس روي تيره کاسني که بزرگترين تيره گياهي دولپه ايها به شمار مي رود، صورت گرفته است. بررسي ميداني و برداشت گونه هاي گياهي متعلق به تيره کاسني به همراه ثبت موقعيت جغرافيايي لکه هاي مشاهده شده و تعيين سيستماتيک گياهي اين خانواده از اهداف پژوهش بوده است. نتايج بدست آمده نشان داد از مجموع کل فلور منطقه در بازه ارتفاعي ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ متري منطقه مورد مطالعه، ۵۵% مربوط به زير تيره لوله گليها با ۵ طايفه، ۱۲ جنس و ۱۷ گونه، ۲۶% مربوط به زير تيره زبانه گليها با ۲ طايفه و۴ زير طايفه و ۸ جنس و ۸ گونه و ۱۹% مربوط به زيرتيره پرتوآساها با ۲ طايفه و ۴ جنس و ۶ گونه در سطحي بالغ بر ۴۰٫۶۷ هکتار وسعت محدوده مورد مطالعه تشکيل مي دهد. همه جازي بودن گونه هاي اين تيره به دليل توليد بذر فراوان، نوع شيوه گرده افشاني و ساختار موفولوژيکي بذر موجب شده تا بسياري از گونه هاي اين تيره پراکنش وسيعي در سطح منطقه داشته باشد. پراکنش گونه هاي زير تيره لوله گليها دربسياري از نقاط منطقه مورد مطالعه گاه به صورت گونه هايي مهاجم خود را نشان داده که چشم اندازي خاص به منطقه داده است.