مقاله بررسي مشخصه هاي جمعيت شناختي موثر بر افسردگي بعد از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مشخصه هاي جمعيت شناختي موثر بر افسردگي بعد از زايمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله تست افسردگي ادينبورگ
مقاله مشخصه هاي جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: طوافيان صديقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي پس از زايمان يک اختلال شايع در مادران است و مي تواند روي روابط بين مادر و نوزاد تاثير بگذارد. اشکال در روابط مادر و نوزاد سبب کاهش سطح سلامتي مادر و در نهايت نوزاد مي شود.
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي مشخصه هاي جمعيت شناختي موثر برافسردگي پس زايمان در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي در يکي از مراکز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان برروي ۲۴۶ نفر از زناني که بطور طبيعي زايمان کرده بودند و سابقه هيچ گونه بيماري جسمي و رواني در طول بارداري و قبل از آن نداشتند انجام گرفت. اين افراد در روز چهلم بعد از زايمان از طريق دو پرسشنامه مشخصات جمعيت شناختي و پرسشنامه افسردگي ادينبورگ مورد ارزيابي گرفتند. اعتبار پرسشنامه از طريق اعتبار محتوا و پايايي از طريق آزمون مجدد اندازه گيري شد و علاوه بر اين، مرتبه حاملگي، تحصيلات زن و همسر، وجود مشکل در نوزاد، جنس نوزاد، شغل همسر، برنامه ريزي براي حاملگي، تصميم به سقط، رضايت از زندگي زناشويي، سابقه مرده زايي نيز مورد بررسي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد.
يافته ها: آزمون هاي آماري اختلاف معني داري را از نظر روابط زندگي زناشويي، تحصيلات، جنس نوزاد، تصميم براي سقط و حاملگي ناخواسته بين دو گروه نشان داد در حاليکه از نظر مرتبه حاملگي، شغل همسر و سن اختلاف معني داري ميان دو گروه وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که افرادي با حاملگي ناخواسته و داراي سطح تحصيلات پايين تر، که روابط خوبي با همسر خودندارند و جنسيت نوزادشان مورد دلخواهشان نيست بايستي در برنامه هاي پيشگيرانه از افسردگي بعد از زايمان مورد توجه بيشتري قرار گيرند.