مقاله بررسي مشخصه هاي جنگل شناسي در توده آميخته راش- ممرز (مطالعه موردي: قطعه بررسي دايمي، طرح جنگل داري نكا- ظالمرود، مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مشخصه هاي جنگل شناسي در توده آميخته راش- ممرز (مطالعه موردي: قطعه بررسي دايمي، طرح جنگل داري نكا- ظالمرود، مازندران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار
مقاله خشكه دار
مقاله قطعه بررسي دايمي
مقاله آشكوب
مقاله ضريب قدكشيدگي
مقاله درختان صدمه ديده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: خورنكه سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميني روجا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين قطعه بررسي دايمي با وسعت ۱/۶ هكتار در جنگلهاي ميان بند مازندران و سري سه از بخش پنج طرح جنگل داري نكا – ظالمرود قرار دارد. پس از محصور كردن قطعه نمونه و انجام آماربرداري صددرصد، پلاك فلزي نشانگر شماره هر پايه بر روي درختان نصب شد. پس از آن در هر طبقه قطري ده اصله از درختان براي تهيه منحني ارتفاع اندازه گيري شدند. بعد از تعيين ارتفاع غالب توده، طبقات قطري درختاني كه در هر آشکوب (طبقه هاي ارتفاعي) واقع شده اند، بدست آمد. در ادامه، فراواني تعداد درختان در هر آشكوب بر اساس فراواني تعداد درختان در طبقات قطري و رابطه بين قطر و ارتفاع درختان، محاسبه شد. بررسي هاي مربوط به ساختار توده، آشكوب بندي و تعيين سهم درختان صدمه ديده (توخالي، خشك سرپا، سرشكسته و افتاده) در توده انجام شد. بر اساس نتايج، جنگل مورد مطالعه داراي سه آشكوب، ساختار ناهمسال، ضريب دوليوكور ۲۷/۱ و تيپ غالب راش- ممرز است. رابطه قطر و ارتفاع با مدل S مطابقت مي كند. افزايش ارتفاع درختان راش تا زماني كه به قطر برابرسينه ۴۵ سانتي متر برسند، بيش از زماني است كه اين درختان در طبقات قطري بيشتر از ۴۵ سانتي متر جاي مي گيرند. درختان ممرز در رقابت با درختان راش، در جواني با سرعت بيشتري خود را به ارتفاع بالاتر مي كشانند، سپس با رشد بطئي ارتفاعي، بيشتر توان خود را صرف رويش قطري مي كنند. درختان صدمه ديده، ده درصد حجم توده را تشكيل مي دهند كه يك سوم از آن را درختان توخالي، يك سوم را نيز درختان سرشكسته و يك سوم ديگر به درختان افتاده و خشك سرپا مربوط مي شود.