مقاله بررسي مشكلات معادل يابي واژگان قرآني و مذهبي در زبان انگليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مشكلات معادل يابي واژگان قرآني و مذهبي در زبان انگليسي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه
مقاله قرآن
مقاله معادل يابي
مقاله زبان مبدا
مقاله زبان مقصد
مقاله تعادل ترجمه اي
مقاله بارمعنايي
مقاله مشخصه معنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي الخاص

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترجمه متون مذهبي و معادل يابي واژگان مذهبي، فني است ظريف و لغزنده و هرگونه ناآگاهي و غفلت از مقتضيات زبان مبدا يا مقصد براي ترجمه اين گونه متون خطاآفرين و لغزش برانگيز است. به ويژه اگر متن مورد ترجمه كلام معجزه آساي، وحي قرآن كريم، باشد، به همان نسبت كار مترجم در انتقال مفاهيم و پيام متن دقيقتر و دشوارتر و ضريب احتمالي خطاي او در معادل يابي واژگان و رعايت سبك و امانت در ترجمه بيشتر خواهد بود.
معادل يابي واژگان قرآن كريم و متون مذهبي پيچيدگي و دقيق بودن اين فرايند را براي ما بيشتر مشخص مي سازد. مشكلات ناشي از معادل يابي در اين گونه متون مي تواند ناشي از عوامل گوناگون مانند ناآگاه بودن مترجم از فرهنگ زبان مبدا، علم كلام، فقه اللغه و نحوه بازآفريني زبان مبدا در زبان مقصد باشد. مسلما اگر تمام انسانها جمع شوند تا چيزي مثل قرآن به زبان عربي يا غيرعربي ارايه دهند هرگز نخواهند توانست، زيرا قرآن كريم معجزه الهي است و جايگزين ساختن كلام بشري به جاي آن همچون جايگزين كردن اعضاي مصنوعي به جاي اعضاي اصلي و طبيعي آدمي است.
در اين مقاله با ذكر مثالهاي متعدد از ترجمه هاي قرآن علل اين مشكلات مورد بررسي قرار گرفته و نيز بر اين نكته تاكيد شده است كه چگونه برخي از واژگان به همان شكل اصلي آنها در زبان انگليسي بازآفريني مي شوند. البته تعادل ترجمه اي در اين گونه متون امري تجربي است نه آرماني، بدين معني كه ترجمه اين گونه مـتون تحت تاثير عـوامل فـرازباني فـرهنگي و اجتماعي و ساير هنجارهاي ترجمه است.