مقاله بررسي مشکلات رواني مبتلايان به ديابت شيرين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات رواني مبتلايان به ديابت شيرين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله مشکلات رواني
مقاله SCL-90-R

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت پور سرور
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حاجيه بي بي
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مسایل روانشناختي ممکن است به دنبال بيماري ها به خصوص بيماري هاي مزمني مانند ديابت به وجود بيايند. به همين منظور مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان و انواع مشکلات رواني در بيماران ديابتي صورت گرفته است.
روش بررسي: مطالعه از نوع تحليلي- مقطعي مي باشد. جمعيت نمونه شامل ۱۲۵ بيمار ديابتي (۷۵ زن و ۵۰ مرد) حاضر به همکاري مراجعه کننده به كلينيك هاي ديابت بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بوده است. بيماران با روش نمونه گيري آسان انتخاب گرديدند و با تکميل فرم ثبت اطلاعات و آزمون SCL-90-R مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۴۰ درصد جمعيت نمونه داراي مشکلات رواني مي باشند. شکايات عمده به ترتيب شامل افسردگي (۰٫۸۲)، وسواس و اجبار (۰٫۷۸)، شكايات جسماني (۰٫۶۷) و اضطراب (۰٫۶۷) گزارش گرديد. بين مشکلات رواني و مدت زمان ابتلا به ديابت رابطه معناداري وجود داشت. بين مشکلات رواني و درمان با انسولين (P<0.016) و عوارضي نظير رتينوپاتي (P<0.007) و نوروپاتي (P<0.020) و HbA1c نيز رابطه معناداري وجود داشت(P<0.001) . اما بين مشکلات رواني با جنسيت، نوع ديابت و سابقه ابتلا به ديابت در خانواده ارتباط معنادار نبود.
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد درصد قابل توجهي از بيماران ديابتي دچار مشکلات رواني همراه مي باشند. يافته ها همچنين ضرورت ارزيابي روانشناختي اين بيماران جهت تشخيص زودرس و در صورت لزوم اضافه نمودن درمان هاي روانشناختي به درمان هاي رايج را پيشنهاد مي کند.