مقاله بررسي مشکلات طرحهاي تعاوني نيمه تمام در استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات طرحهاي تعاوني نيمه تمام در استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله تعاونيهاي غير فعال
مقاله مشکلات تعاون
مقاله راهکارها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي مشکلات طرحهاي تعاوني نيمه تمام استان سيستان و بلوچستان مي پردازد و راهکارهايي جهت فعال نمودن آنها ارایه مي کند. روش کار پيمايشي و به صورت توصيفي است که در سال ۸۷ انجام شده و بدين صورت بوده است که ابتدا کل تعاونيهاي غير فعال استان به تفکيک شهرستان طبقه بندي شده اند و آنگاه با توجه به تعداد تعاونيهاي غير فعال يا نيمه فعال هر يک از شهرستانها، جهت يافتن اطلاعات مورد نياز، يا نمونه گيري تصادفي انجام گرفته است و يا کل تعاونيهاي يک شهرستان بررسي شده اند. اين اطلاعات از طريق مصاحبه تلفني با مديران شرکتهاي تعاوني، مصاحبه حضوري با کارشناسان، بررسي اسناد و مدارک اداره کل تعاون استان و مطالعه پژوهشهاي مرتبط با موضوع جمع آوري گرديده است.
نتايج نشان مي دهد تا پايان سال ۸۷ تعداد ۴۳۲ تعاوني غير فعال در اداره کل تعاون استان سيستان و بلوچستان به ثبت رسيده است. در کل، بيشترين دليل تعطيلي و غيرفعال بودن تعاونيها کمبود اعتبارات، تخصص نداشتن اعضا و مديريت ناکارا در تعاونيها بوده است. جهت رفع مشکلات و موانع موجود در تعاونيها، برگزاري دوره هاي تخصصي جهت شفاف کردن ماهيت تعاونيها، تخصيص اعتبارات بيشتر به تعاونيها، انجام پژوهشهاي کاربردي مشابه در زمينه مشکلات تعاونيها که به طور تخصصي تر به بررسي هر کدام از شرکتهاي تعاوني پرداخته  باشند، نهادسازي در بخش تعاون استان و جذب معتمدان و مسوولان جهت کاهش مخاطرات انتظاري مشارکتهاي مالي اعضاي تعاوني پيشنهاد مي گردد.