مقاله بررسي مشکلات فرهنگي – اجتماعي زندگي آپارتماني شهر جديد پرديس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات فرهنگي – اجتماعي زندگي آپارتماني شهر جديد پرديس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر جديد
مقاله مشکلات فرهنگي – اجتماعي
مقاله آپارتمان
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله فاصله اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي نيا خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي مي شود تا چند عامل اجتماعي که در ايجاد مشکلات فرهنگي – اجتماعي زندگي آپارتماني نقش دارند بررسي شود در تعريف مشکلات فرهنگي – اجتماعي مي توان گفت، با توجه به ساختار فرهنگي (مشخصه هاي روحي، عاطفي و مادي) متفاوتي که در ميان گروه هاي مختلف اجتماعي وجود دارد، جمع شدن اين گروه ها در کنار همديگر مي تواند منجر به نوعي ناهماهنگي و عدم تعادل در جامعه شود. در نتيجه چنين شرايطي مسايل خاصي ايجاد مي شود که آن را به مشکلات فرهنگي – اجتماعي تعبير کرده اند. مهم ترين اين مشکلات: عدم مشارکت، ناسازگاري و فاصله اجتماعي ساکنان است. قوميت و تحصيلات به عنوان متغيرهاي مستقل و ميزان سازگاري، مشارکت و فاصله اجتماعي در ميان ساکنين آپارتمان ها به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده اند. در اين ميان جنسيت نيز به عنوان متغير واسطه است.
هدف اين پژوهش، شناسايي مشکلات فرهنگي – اجتماعي زندگي آپارتماني و ارايه راهکارهايي مناسب براي بهبود روابط اجتماعي ساکنان است.
از سه ديدگاه مهم شهرگرايي؛ جبرگرايي، ترکيب گرايي و نظريه خرده فرهنگي بهره گرفته شده است.