مقاله بررسي مشکلات موجود در انجام پژوهش از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۷۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکلات موجود در انجام پژوهش از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله مشکلات پژوهش
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: امروزه مجاهدت پژوهشگران و ابزار قدرتمند پژوهش منشا تحول و تغييرات بنيادي در زمينه هاي مختلف علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و … مي باشد و به اين علت است که يکي از مهم ترين معيارهاي بررسي پيشرفت علمي هر کشوري تعداد محققان آن کشور و تعداد پروژه ها و مقالات ارايه شده توسط آنها مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي مشکلات موجود در مسير انجام پژوهش از نظر اعضاي هيات علمي دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام شده است.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- کاربردي است که در نيمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرديده است. ۱۳۲ نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوري داده ها از يک پرسش نامه دو قسمتي که شامل اطلاعات دموگرافيک واحدهاي مورد پژوهش و سوالات مربوط به مشکلات موجود در مسير انجام پژوهش است، استفاده شده است. در نهايت داده ها با استفاده از مقياس ليکرت و روش هاي آمار توصيفي و به کمک نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، مشکلات در مرحله تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، ناکافي بودن بودجه و موانع وقت گير در راه جمع آوري اطلاعات، در مرحله ارايه طرح پژوهشي، شناخت ناکافي مديران از مشکلات مربوط به انجام تحقيق و در مرحله اجراي طرح پژوهشي، طولاني بودن مراحل اداري تهيه وسايل و لوازم مورد نياز تحقيق بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به مشکلات عديده در مراحل مختلف انجام پژوهش، منطقي است که مسوولين و سياستگذاران آموزش عالي توجه خاصي به اين امر مبذول فرمايند و با تجديد نظر در قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي پروژه هاي تحقيقاتي زمينه را جهت پژوهش بيشتر توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه ها که بي شک نقش بي همتايي در پيشرفت جامعه دارند، فراهم سازند.