مقاله بررسي مشکل زيست محيطي درياچه اروميه از منظر حقوق بين الملل محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکل زيست محيطي درياچه اروميه از منظر حقوق بين الملل محيط زيست
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بين الملل محيط زيست
مقاله تالاب هاي بين المللي
مقاله درياچه اروميه
مقاله کنوانسيون رامسر
مقاله ارزيابي آثار زيست محيطي
مقاله ويژگي هاي اکولوژيکال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي تركماني حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب ها يکي از ارزشمندترين اکوسيستم هاي زمين هستند. نياز به حفاظت از اين اکوسيستم هاي غني، جامعه بين المللي را به سمت تهيه کنوانسيون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال ۱۹۷۱ رهنمون ساخت. اين کنوانسيون به عنوان مهم ترين و تنها کنوانسيون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت هاي عضو خود، از جمله ايران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها مي نمايد. علي رغم وجود اين تعهد، درياچه اروميه، به عنوان يکي از مهم ترين تالاب هاي ايراني ثبت شده در کنوانسيون رامسر بنا به دلايل متعدد، از جمله اجراي پروژه هاي توسعه اي-اقتصادي، نظير احداث بزرگراه شهيد کلانتري روي درياچه و سدهاي متعدد مخرني روي رودخانه هاي تغذيه کننده آن با مشکل خشکيدن مواجه شده است. به نظر مي رسد انجام پروژه هاي اقتصادي واجد آثار شديد زيست محيطي در درياچه اروميه مغاير با تعهد به استفاده معقول از درياچه و ساير اصول و قواعد عام حقوق بين الملل محيط زيست باشد. ايران بايستي در راستاي بهبود وضعيت درياچه اروميه از ظرفيت هاي داخلي و بين المللي موجود استفاده نمايد.