مقاله بررسي مشکل ها و مسايل موجود بين سازمان هاي بيمه گر پايه و بيمارستان هاي دانشگاهي: مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مشکل ها و مسايل موجود بين سازمان هاي بيمه گر پايه و بيمارستان هاي دانشگاهي: مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان هاي آموزشي
مقاله سازمان هاي بيمه گر پايه
مقاله ارتباط موثر
مقاله کسور
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري راد ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جودكي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين مطالعه با هدف تعيين انواع رابطه و مشکل هاي موجود بين بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و سازمان هاي بيمه گر پايه و ارايه راه حل ها و پيشنهادهايي در اين زمينه انجام شده است.
روش مطالعه: مطالعه از نوع کيفي است و در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه مورد پژوهش ۹ نفر از مسوولان درآمد و ۹ نفر از نمايندگان مقيم سازمان هاي بيمه گر در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند که از آنها در خصوص انواع رابطه، مشکل و راه حل هاي موجود بين بيمارستان و سازمان هاي بيمه گر سوال هايي توسط مصاحبه نيمه ساختاريافته پرسيده شد. تحليل داده ها به روش تحليل چارچوبي داده هاي کيفي انجام شد.
يافته ها: شش موضوع ماهيت (نوع) ارتباط بين بيمه و بيمارستان، وظايف نظارتي بيمه ها در بيمارستان، عوامل زمينه ساز براي ايجاد کسور (تفاوت ريالي ميان آنچه که درقبال ارايه خدمت بر اساس تعرفه هاي مصوب بايد وصول شود و آنچه که در عمل وصول مي شود که مبناي تعرفه، آخرين چاپ کتاب کاليفرنيا و تعرفه هاي ابلاغي سالانه مي باشد.) راه حل هاي کسور، مشکل بيمارستان ها با سازمان هاي بيمه گر و همچنين مشکل هاي نمايندگان بيمه با بيمارستان ها، شناسايي شد.
نتيجه گيري: بيمارستان ها و سازمان هاي بيمه گر بايد جهت حل مشکل هايشان سعي در برقراري ارتباطات موثر و کارآمد کنند که حاصل اين ارتباط علاوه بر برطرف کردن مسايل و مشکل هاي خودشان، به بيماران نيز کمک موثري مي کند، چراکه در ارتباط نامناسب بين بيمارستان و سازمان هاي بيمه گر بيشتر مشکل هاي آنها به بيمار تحميل مي شود.