مقاله بررسي مصرف خوراکي و تزريق داخل صفاقي عصاره گياه وج (.Acorus calamus L) بر ميزان حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مصرف خوراکي و تزريق داخل صفاقي عصاره گياه وج (.Acorus calamus L) بر ميزان حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وج
مقاله حافظه و يادگيري
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاهش سطح حافظه و يادگيري در طي گذشت زمان در اثر فاکتورهاي مختلف به خصوص پيري مغز تاثير بسزايي در روند زندگي انسان داشته است. از طرفي کمبود و يا نبود مکانيسم هاي پيشگيري و درمان مطالعه بر روي اين بيماري را مهم ساخته است.
هدف: با توجه به اهميت طب سنتي و نيز کانديد بودن گياه وج به عنوان يکي از گياهان شاخص طب سنتي در جهت تقويت حافظه، در تحقيق حاضر به مطالعه تجربي اين مساله پرداخته شده است.
روش بررسي: براي اين منظور موش هاي صحرايي نر به طور تصادفي به دو گروه كنترل و تحت درمان تقسيم شدند. در گروه درمان گياه وج به دو شکل خوراکي (پودر گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش با نسبت ۶٫۲۵ درصد) به مدت دو هفته و تزريقي در سه دوز ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم به شکل داخل صفاقي مورد استفاده قرار گرفت. موش هاي گروه هاي مختلف وارد آزمون هاي يادگيري با مآز Y شکل و جعبه شاتل جهت بررسي رفتار اجتنابي غير فعال مي شدند و داده هاي آنها ثبت مي شد.
نتايج: داده ها نشان داد تاخير حين عبور در گروه هاي خوراكي و تزريقي با دوز ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم تفاوت معني دار نسبت به گروه كنترل نشان مي دهد. همچنين ميزان بروز رفتار تناوبي در گروه درمان خوراکي نسبت به کنترل افزايش معني داري را پيدا کرد.
نتيجه گيري: به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که مصرف خوراکي و تزريقي با دوز بالا گياه وج قادر است ميزان يادآوري اطلاعات را افزايش دهد.