مقاله بررسي مضامين عرفاني در شعر دفاع مقدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مضامين عرفاني در شعر دفاع مقدس
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله معاصر
مقاله شعر
مقاله دفاع مقدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ويژگي ﻫﺎي شاخص ادبيات ايراني اين است که غني از مفاهيم و مضامين عرفاني است. اين مضامين، جزء جدايي ﻧﺎپذير ادبيات منظوم و منثور ماست و پيوندي گسترده با شعر فارسي دارد. آﻥ طور که بخش عظيمي از ادبيات منظوم ما را سروده ﻫﺎيي تشکيل مي دهد که در برگيرنده مفاهيم و مضامين عرفاني ﻣﻲ باشند. در دوره معاصر، يکي از حوادثي که بر زبان و محتواي شعر فارسي اثر گذاشت، جنگ ايران و عراق در شهريور ۱۳۵۹، بود. شاعران متعهد اين سرزمين، تمام هنر و استعداد خداداديشان را در تصوير کشيدن حماﺳﻪ آفريني ﻫﺎي اين دوره به عرصه تماشا گذاشتند و با تلاش آنان، شعري ايجاد شد که به «شعر دفاع ﻣﻘﺪس»، معروف است. اين شعر، مضامين و محتواهاي گوناگوني را در بر مي گيرد. يکي از مضامين آن، مضامين عرفاني است و از ابعاد مهم اين اشعار ﻣﻲ باشد. اين پژوهش، به بررسي و تحليل مضامين عرفاني مختلف در شعر شاعران دفاع مقدس مي پردازد. در نهايت، اثبات ﻣﻲ گردد که شاعران دفاع مقدس از اصطلاحات و مضامين عرفاني گوناگوني در اشعارشان بهره ﻣﻲ گيرند.