مقاله بررسي مضامين عرفاني کتيبه هاي مقبره شيخ صفي (با تکيه بر صفوه الصفا و ديگر متون عرفاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مضامين عرفاني کتيبه هاي مقبره شيخ صفي (با تکيه بر صفوه الصفا و ديگر متون عرفاني)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان اسلامي
مقاله کتيبه هاي قرآني
مقاله کتيبه هاي حديث
مقاله شيخ صفي الدين
مقاله صفوه الصفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان عرفان، جنبه شاخصي از معنويت اسلام است که در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، هنري، ادبي و… فرصت رشد و نمو يافته است. يکي از بارزترين عرصه هاي رشد اين جريان مربوط به بناهاي مذهبي به ويژه مقابر است که پس از مساجد بيشترين و مهم ترين حجم بناهاي بازمانده از معماري ايران دوران اسلامي  را به خود اختصاص داده است. مقابر شيوخ و بزرگان متصوفه گونه اي از مقابر دوران اسلامي  است که معمولا به وسيله مريدان در داخل همان خانقاه شيخ و با خصوصيات ويژه اي ساخته شده اند. موضوع اصلي اين تحقيق بررسي و کشف تاثيرات عرفان اسلامي به طور عام و تصوف مکتب شيخ صفي به طور خاص بر مضامين کتيبه هاي قرآني و حديث مقبره اين عارف و صوفي بزرگ با تکيه بر متون عرفاني به ويژه کتاب صفوهالصفا به عنوان زندگينامه و مرامنامه عرفاني شيخ صفي است. نکته اساسي در اين راستا اثبات اين حقيقت است که اصول عرفان و تصوف اسلامي فقط محدود به يک عقيده و طرز خاصي از زندگي نبوده، بلکه به طور گسترده اي در ساير ابعاد زندگي عرفا و متصوفه، از جمله در نحوه تزيين و انتخاب مضامين کتيبه هاي مقابر آنها نيز موثر بوده است. با توجه به يافته هاي تحقيق، مضامين کتيبه هاي قرآني و حديث مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي؛ ارتباط مستقيم با مفاهيم عرفان اسلامي  و به ويژه آرا و انديشه هاي صوفيانه مکتب صفويه دارد که به تفصيل در صفوهالصفا و ساير متون عرفاني تشريح و تفسير شده است.