مقاله بررسي مضامين مذهبي در نسخ خطي جامع التواريخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۷۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مضامين مذهبي در نسخ خطي جامع التواريخ
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگارگري دوره ايلخاني
مقاله مضامين مذهبي
مقاله نسخه خطي جامع التواريخ
مقاله موزه ها و کتابخانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصورسازي کتب ادبي، علمي و تاريخي به ويژه مذهبي، تحولات بزرگ و منحصر به فردي در هنر تصوير آرايي اسلامي ايجاد کرده است. يکي از همين دوره ها که به نوعي آغازگر بسياري از تحولات در عرصه هنر تصوير سازي ايراني بوده، دوره ايلخاني است که در آن براي اولين بار توجه ويژه اي به مضامين مذهبي کتب آسماني يهودي، مسيحي، بودايي و از همه مهمتر اسلام شده و داراي ممنوعيت مذهبي نيز بوده است. توجه به اين گروه مضامين و قرارگيري نشانه ها و نمادهاي مذهبي و اديان مختلف در کنار هم، به خوبي در نسخه جامع التواريخ رشيد الدين فضل اله، وزير غازان خان، مشاهده مي شود. اين مقاله نگاره هاي مذهبي و داستان پيامبران از حضرت آدم تا زندگاني پيامبر اسلام (ص) را در نسخه خطي جامع التواريخ مورد بررسي قرار مي دهد.
اهداف مقاله:
۱- بررسي نگاره هاي مذهبي نسخه جامع التواريخ از حيث زيباشناسي و مضمون.
۲- شناسايي نسخه هاي باقي مانده جامع التواريخ در موزه ها و کتابخانه هاي داخل وخارج.
سوالات موردنظر:
۱- حضور ايلخانان مغول چه تاثيري بر فرهنگ و هنر ايراني به ويژه نگارگري داشته است؟
۲- نگارگري دوره ايلخاني از هنر چه دوره ها و فرهنگ هايي متاثر بوده است؟
۳- مضامين مذهبي در نگارگري دوره ايلخاني چه جايگاه و ويژگلي هايي است؟