مقاله بررسي مضامين مشابه در ادبيات استعلايي امريكا و شعر سهراب سپهري (عنوان عربي: دراسة المضامين المشترکة في أدب أميرکا الاستعلايي وشعر سهراب سبهري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مضامين مشابه در ادبيات استعلايي امريكا و شعر سهراب سپهري (عنوان عربي: دراسة المضامين المشترکة في أدب أميرکا الاستعلايي وشعر سهراب سبهري)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعلاي امريکايي
مقاله بوديسم
مقاله پيورتنيسم
مقاله جينيسم
مقاله شهود
مقاله روح اعلا
مقاله سهراب سپهري (کليد واژه عربي: الاستعلاء الأميرکي
مقاله البوذية
مقاله البيوريتانية
مقاله الجاينية
مقاله الشهود
مقاله الروح العليا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي نيا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
شباهت هاي مضموني بسياري ميان سپهري و استعلاي امريکايي وجود دارد. استعلاي امريکايي به صورت جنبشي ادبي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و فلسفي در مقابل قواعد متعارف و نهادينه جامعه، با نويسندگان و شاعراني مانند رالف والدو امرسون، ناتانيل هاثورن و هنري ديويد ثورو شکل گرفت. ازنظر ادبي، آنان خواستار سبکي آزاد از قيد و بند با محتواي طبيعت و ذات طبيعي انسان بودند. از نظر اجتماعي، مخالف زرق و برق جامعه مصرفي بودند. در مقاله حاضر سعي شده است شباهت درونمايه آثار استعلاييان و اشعار سپهري به تفكيك در هفت فصل بررسي شود.