مقاله بررسي مضامين مشترک ساقي نامه هاي ابن فارض و فضولي بغدادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مضامين مشترک ساقي نامه هاي ابن فارض و فضولي بغدادي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن فارض
مقاله فضولي
مقاله ساقي نامه
مقاله باده
مقاله عرفان
مقاله ادبيات منظوم آذري قرن دهم و ادبيات منظوم عربي قرن هفتم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرخالقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيساري تبريزي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن فارض مصري يکي از بزرگ ترين شعراي ادب عرفاني است. او با سرودن خمريه اي به زبان نمادين توانست چنان عارفانه نابي پديد آورد که در ادبيات سمبليک جهان مانا و پايدار باقي بماند.
فضولي بغدادي نيز با سرودن ساقي نامه هايي به زبان فارسي و ترکي، ديدگاه عرفاني خود را با اشارات لطيف و ذوق انگيزي هاي ظريف و مضمون آفريني هاي تازه، به وضوح آشکار ساخت.
بررسي و مقايسه اين ساقي نامه ها، مضمون هاي مشترک و مفاهيم مشابه آن ها را آشکار مي کند، از جمله اينکه، هر دو با زبان رمزي از تجربيات عرفاني سراينده ها سرچشمه گرفته و با زبان نمادين، ويژگي هاي همساني براي باده بيان کرده اند. قدم باده، فرح زايي، شفابخشي، حيات بخشي، تهذيب اخلاق و … از جمله اين همساني ها هستند. اينها مواردي هستند که نويسندگان در اين مقاله قصد بررسي و مقايسه آنها را دارند، تا از قبل اين مقايسه نتايج مورد نظر بدست آيد.