مقاله بررسي مطلع در غزل هاي نظيره وار دوره بازگشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مطلع در غزل هاي نظيره وار دوره بازگشت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره بازگشت ادبي
مقاله نظيره سرايي
مقاله سعدي
مقاله حافظ
مقاله مطلع
مقاله غزلسرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پوراناري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ملك ثابت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي پندري يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوره بازگشت ادبي، شاعران به پيروي از شيوه شاعران سبك خراساني و عراقي پرداختند و در اين ميان، غزل سرايان دوره بازگشت، پيروي از غزل هاي سعدي و حافظ را مد نظر قرار دادند و غزل هاي نظيره وار خويش را به وجود آوردند. در غزل هاي مزبور «مطلع» از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا غالب شاعران دوره بازگشت با توجه به بيت اول غزل هاي سعدي و حافظ كه در عين حال تعيين كننده قافيه و رديف و وزن غزل نظيره وار بود به سرودن غزل پرداختند. در مطلع غزل هاي سعدي و حافظ، واژگان خوش آهنگ كه در عين حال از شايستگي و خوشايندي لازم براي ورود به بحث برخوردار باشد، جايگاه ويژه اي دارد. همچنين عناصر بلاغي، از جمله تاكيد و تقرير و انكار، در اين گونه غزل ها ديده مي شود، نيز يكي از شيوه ها براي برجسته سازي مطلع غزل، استفاده از جمله هاي پرسشي و عاطفي است برخي از مطلع ها نيز با شيوه اي داستاني كه عنصر گفتگو در آن نقش بسزايي دارد، شروع شده اند. مقايسه مطلع غزل هاي ده شاعر دوره بازگشت با غزل هاي سرمشق آن ها مي تواند ميزان توانايي اين شاعران را در رويارويي با سرمشق هاي خود، براي خواننده روشن سازد.