مقاله بررسي معيارهاي آب و خاک در بيابان زايي منطقه عين خوش دهلران (دشت ابوغوير) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي معيارهاي آب و خاک در بيابان زايي منطقه عين خوش دهلران (دشت ابوغوير)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيابان زايي
مقاله مدل مدالوس
مقاله معيار
مقاله شاخص
مقاله آب
مقاله خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آزادنيا فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر بيابان زايي به عنوان يک معضل، گريبان گير بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي در حال توسعه مي باشد و مشتمل بر فرآيندهاي است که هم زاييده عوامل طبيعي بوده و هم به عملکرد نادرست انسان بر مي گردد. هدف از اين تحقيق بررسي معيارهاي آب و خاک بر اساس متدولوژي مدالوس (MEDALUS) در وضعيت بيابان زايي منطقه عين خوش و در نهايت ارايه نقشه بيابان زايي در منطقه مي باشد. براي دسترسي به شاخص هاي موردنياز در اين تحقيق از شاخص هاي ارايه شده توسط احمدي و همکاران (۱۳۸۴) و همچنين تعدادي از شاخص هاي تعديل شده مدل(ICD) استفاده شد که در نهايت هشت شاخص براي معيار آب و هشت شاخص براي معيار خاک منظور گرديد. نتايج نشان مي دهدکه بيابان زايي در منطقه شديد بوده و در حال گسترش است، معيار آب با ميانگين ارزش عددي ۵۱۷/۱ در كلاس شديد و معيار خاک با متوسط وزني ۳۸۱/۱ در كلاس متوسط طبقه بندي مي گردد. در اين رابطه شاخص هاي درصد موادآلي، بافت خاک و جنس سازنداز معيار خاک به ترتيب با ارزش عددي ۸۷/۱، ۸۳/۱ و ۸۰/۱ و سه شاخص خشکي، هدايت الکتريکي آب هاي زيرزميني و افت آب هاي زيرزميني از معيار تخريب منابع آب به ترتيب با ارزش عددي ۰/۲، ۷۸/۱ و ۶۷۰/۱ بيشترين تاثير را دارند. بر اساس متوسط وزني ارزش كمي شدت بيابان زايي (وضعيت فعلي بيابان زايي) براي كل منطقه بر اساس هر دو معيار مورد بررسي DS=1.385 تعيين گرديده است كه كلاس شدت بيابان زايي براي كل منطقه بحراني نوع (الف) برآورد مي گردد.