مقاله بررسي مفاهيم و مواضع سلام و مشتقات آن در قرآن کريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مفاهيم و مواضع سلام و مشتقات آن در قرآن کريم
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن کريم
مقاله سلام
مقاله تحليل
مقاله تفسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي شک يکي از جلوه هاي عظمت قرآن کريم، گزينش اعجاب آور و هدفمند هر يک از واژگان اين کتاب در مرحله اول و چينش هنرمندانه و بي بديل آنها در کنار يکديگر، براي تجلي آيات الهي است.
يکي از واژگان پرکاربرد و داراي گستره معنايي فراوان قرآن کريم سلام است که در حدود (۴۰) آيه به کار رفته و هم خانواده هاي آن در (۷۳) آيه نمود يافته است.
با توجه به تنوع معاني سلام و فراواني کاربرد آن در قرآن کريم، در اين مقاله ضمن تحليل محتوايي هر يک از سلامهاي به کار رفته در قرآن کريم، درباره مشتقات اين واژه آسماني و ارتباط آن با برخي واژه ها نظير تحيت و امنيت اشاره خواهد شد.
در پايان نيز جداولي در زمينه سلام فرستندگان و سلام گيرندگان در قرآن ارايه مي شود.