مقاله بررسي مفهومي و مصداقي حفره هاي دولت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مفهومي و مصداقي حفره هاي دولت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفره دولت
مقاله حاکميت
مقاله امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفره هاي دولت به عنوان پديده هايي که بصورت سازمان يافته و در سطحي گسترده موجوديت و حاکميت دولت ها را در فضاي جغرافيايي به چالش مي کشند معرفي شده اند. به همين دليل شناسايي حفره هاي دولت به عنوان عوامل به چالش کشاننده حاکميت و امنيت دولت ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد. در اين مقاله ضمن معرفي اجمالي مفاهيم نزديک به مفهوم حفره هاي دولت مانند قلمرو موثر ملي، منطقه کارآمد کشور، منطقه هسته، و بحران نفوذ به تعريف حفره-هاي دولت و معرفي انواع آن پرداخته شده که در چهار دسته انواع حفره ها از نظر ماهيت و جنس، قلمرو جغرافيايي (مکاني)، قلمرو زماني و عملکردي معرفي و تعريف شده اند. هرکدام از حفره ها با توجه به شرايط زماني و مکاني شکل گرفته و براي تداوم حاکميت و استقرار امنيت مضرمي باشند درنتيجه شناسايي آنها مي تواند ضامن بقاي حيات سياسي دولت ها گردد. روش پژوهش در اين تحقيق بنيادي، توصيفي و شيوه اجرا به صورت فردي و استفاده از منابع کتابخانه اي و اينترنتي بوده است.