مقاله بررسي مفهوم «انسان كامل» از ديدگاه عزيز بن محمد نسفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۷۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مفهوم «انسان كامل» از ديدگاه عزيز بن محمد نسفي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان اسلامي
مقاله انسان كامل
مقاله انسان كامل آزاد
مقاله عزيز بن محمد نسفي
مقاله جامعيت انسان
مقاله عالم صغير
مقاله عالم كبير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصطلاح «انسان كامل» يكي از اصطلاحات بسيار مهم و كليدي عرفان اسلامي است كه نخستين بار محي الدين ابن عربي، از عارفان برجسته مسلمان قرن هفتم هجري آن را به كار برده است. پس از ابن عربي، شاگردان و پيروان مكتب عرفاني او، و نيز شخصيت هاي ديگري همچون عبدالكريم گيلاني و عزيز بن محمد نسفي، به اين مفهوم پرداختند و آن را به كمال خود پروردند. نسفي در آثار خود به طور مبسوط به آن پرداخته و انسان كامل را بر دو قسم دانسته است: انسان كامل و انسان كامل آزاد. از ديدگاه نسفي، انسان كامل آن است كه او را چهار صفت اقوال نيك، افعال نيك، اخلاق نيك و معارف به كمال باشد. به تعبيري ديگر، انسان كامل فردي است كه در شريعت، طريقت و حقيقت كامل باشد. انسان كامل آزاد كه مرتبه اي بالاتر از انسان كامل دارد، آن است كه به هشت صفت اقوال نيك، افعال نيك، اخلاق نيك، معارف، ترك، عزلت، قناعت و خمول آراسته باشد. اين مقاله بر آن است كه اين مفهوم كليدي عرفان اسلامي را از ديدگاه عزيز نسفي مورد بحث و بررسي قرار دهد، شخصيتي كه تاكنون توجهي در خور به آثار و آرا او نشده است.