مقاله بررسي مفهوم کشور در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۳۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مفهوم کشور در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله هويت قومي
مقاله هويت ملي
مقاله قوم کرد
مقاله شاهنامه
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده پيروز
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندي کاتب ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشور پديده اي انساني و حاصل بينش سياسي اوست. اين مفهوم دربرگيرنده واحدهاي سياسي ـ جغرافيايي مستقل است که برجسته ترين تقسيم بندي جهان کنوني را شکل مي دهند و هم زمان با شکل گيري سياسي ايران در دوره هخامنشيان واقعيت پيدا کرد. در دوره اشکانيان نهاد کشور در ايران تداوم يافت و در دوره ساسانيان با پرداخته شدن مفهوم ايرانشهر، کشور و هويت ملي ايراني تثبيت شد. با ورود اسلام، ايران جزئي از دارالاسلام و مردم ايران جزيي از امت اسلام شدند. عدم توجه به مفاهيم سرزميني و مرزهاي سياسي در اين دوره، نظام کشور را در ايران برهم زد. فردوسي در اين عصر شاهد تاخت و تاز، ناامني و فراز و فرود حکومت ها است. از اين رو با توجه به منابع کهن ايراني و آيين کشورداري دوره ساساني به خلق شاهنامه پرداخت. در اين پژوهش برآنيم تا با مطالعه اين اثر به شناخت واژه و مفهوم کشور، تبيين کاربردهاي آن، معادلات و رويدادهاي مربوط به کشور، و همچنين مفهوم مرز بپردازيم. در اين مقاله نشان داده مي شود که شاهنامه، سند آشنايي ايرانيان با مفاهيم کشور و مرز در دوران باستاني و قرن ها پيش از عهدنامه وستفالي است.