مقاله بررسي مقاومت به خشكي گونه هاي چوبي مناسب براي توسعه فضاي سبز اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت به خشكي گونه هاي چوبي مناسب براي توسعه فضاي سبز اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي سبز
مقاله اصفهان
مقاله توسعه
مقاله گونه هاي مناسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پناه پور ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد فضاي سبز و محيط زيست شهري از عوامل اساسي پايداري حيات طبيعي و انساني در شهرنشيني نوين به شمار مي آيند. گسترش بي رويه شهرها و افزايش آلودگي هوا، نياز به افزايش سطح فضاي سبز را ايجاب مي كند. طي چند سال اخير به دليل كمبود آب، فضاي سبز شهر اصفهان آسيب هاي فراواني را متحمل گرديده، كه اين مساله موجب نگراني مسولین شده است. اين امر به خصوص در فضاهاي  سبز حاشيه شهر به وضوح قابل رويت مي باشد. در اين مطالعه به منظور انتخاب گونه هاي جديد و مناسب فضاي سبز اصفهان از پنج منطقه از مناطق جنگلي البرز و زاگرس (۱- سراب گيان در نهاوند همدان ۲- منطقه سرچهان بوانات در استان فارس ۳- منطقه حسين آباد طارم سفلي در استان قزوين و ۵- منطقه صمغ آباد در استان قزوين) بازديد و پس از تهيه ليست فلورستيك اين مناطق از گونه هاي مناسب اين مناطق نمونه برداري شد. سپس به منظور تفكيك گونه هاي مقاوم و حساس به خشكي، مقاومت به خشكي گونه هاي مورد نظر از روش پتانسيل آب برگ انجام گرفت. طبق نتايج بدست آمده گونه هاي Quercus brantii (بلوط غرب)، Quercus infectoria (دارمازو)،Lonicera nummulariifolia  (پلاخور) وFraxinus rotundifolia  (زبان گنجشك) مقاومت به خشكي بالايي دارند و گونه هايي مانند Cornus mass (زغال اخته)، Cornus australis (سياه ال)، Sorbus torminalis (بارانك)،۱+Sorbus umbellate  (ديو آلبالو) وCeltis caucasica  (داغداغان) مقاومت به خشكي متوسطي دارند ولي به لحاظ زيبايي خاصي كه گل و ميوه اين گونه ها دارند، براي كاشت در فضاي سبز اصفهان مناسب اند، و گونه هايSalix babylonica  (بيد)، Platanus orientalis (چنار)،Populus alba  (سپيدار) و Populus nigra (شالك) حساس به خشكي هستند.