مقاله بررسي مقاومت به خوردگي رسوب الکتريکي نانوساختار نيکل – کبالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مواد نوين از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت به خوردگي رسوب الکتريکي نانوساختار نيکل – کبالت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيکل – کبالت
مقاله نرخ خوردگي
مقاله پتانسيل خوردگي
مقاله پوشش نانو ساختار
مقاله اندازه دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي خالدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آماده احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش پوشش نانوکريستالي نيکل – کبالت از حمام واتس به وسيله جريان پالسي رسوب داده شد. پوشش دهي در چگالي جريان هاي ۲ و ۴ و ۶ آمپر بر دسي متر مربع و در بسامدها و زمان هاي روشنايي متفاوت در حمام هاي حاوي ۰٫۵، ۱ و ۳ گرم بر ليتر ساخارين انجام شد. ريخت شناسي، تجزيه شيميايي و کريستالوگرافي پوشش به ترتيب به وسيله ميکروسکپ الکتروني روبشي و تجزيهEDS  بررسي شد. نتايج آزمون پلاريزاسيون تافل انجام شده در محلول ۳٫۵ درصد کلريد سديم نشان داد که با افزايش ميزان کبالت پوشش در اندازه دانه ثابت، اگرچه پتانسيل خوردگي کمي به سمت مقادير منفي‌تر متمايل شده، ولي شدت خوردگي کاهش يافت که اين مساله به دليل فعال تر بودن کبالت نسبت به نيکل مي باشد. نرخ خوردگي با كاهش اندازه دانه افزايش يافت و پتانسيل خوردگي با کاهش اندازه دانه به سمت مقادير مثبت تر ميل نمود.