مقاله بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي آلياژي Zn-Co و روي خالص، ايجاد شده توسط جريان مستقيم از حمام قليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي آلياژي Zn-Co و روي خالص، ايجاد شده توسط جريان مستقيم از حمام قليايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبکاري الکتريکي
مقاله Zn-Co
مقاله مورفولوژي
مقاله ترکيب فازي
مقاله خوردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده سهي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش هاي آلياژي Zn-Co وZn  به روش آبکاري الکتريکي با استفاده از جريان مستقيم از حمام قليايي حاوي کمپلکس ساز گليساين بر روي فولاد AISI 1018 ايجاد شدند. بررسي هاي ريزساختاري و ترکيبي پوشش ها با استفاده از SEM و EDS انجام و به منظور تعيين فازهاي موجود در پوشش از XRD استفاده شد. مقاومت به خوردگي پوشش ها به وسيله آزمايش  پلاريزاسيون تافل در محلول ۳٫۵ درصد نمك طعام مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که با افزايش دانسيته جريان آبكاري، ميزان کبالت پوشش افزايش مي يابد و همچنين اندازه دانه پوشش با افزايش دانسيته جريان ابتدا کاهش و با افزايش مجدد آن افزايش مي يابد. نتايج حاصل از بررسي مقاومت به خوردگي پوشش ها نشان مي دهد که مقاومت به خوردگي، بيشتر تحت تاثير مورفولوژي و ترکيب فازي پوشش هاي رسوب کرده است و پوشش آلياژي Zn-Co با  0.87درصد وزني کبالت به علت ساختار تک فازي و اندازه دانه کوچکتر داراي بالاترين مقاومت به خوردگي است.