مقاله بررسي مقاومت خمشي و فشاري چوب پالونيا (Paulownia fortunie) كشت شده در منطقه گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت خمشي و فشاري چوب پالونيا (Paulownia fortunie) كشت شده در منطقه گرگان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالونيا فورتوني
مقاله فشار موازي الياف
مقاله خمش استاتيک
مقاله فاصله رويش
مقاله ارتفاع درخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعيان ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش مقاومت خمشي و فشاري چوب پالونياي(Paulownia fortunie)  5 ساله كشت شده در جنگل آموزشي و پژوهشي شصت کلاته گرگان مورد مطالعه قرار گرفت. درختان مورد نظر بر اساس ضوابط استاندارد انتخاب، نشانه گذاري و بينه زني گرديد. بينه ها بر اساس جهات جغرافيايي برش داده و به تخته هايي با ضخامت ۶ سانتي متر تبديل شدند. تخته هاي به دست آمده در هر جهت براي تهيه نمونه هاي خشك و تر به دو گروه تفکيک و کدگذاري شدند. براي تهيه نمونه هاي خشك، تخته هاي تفكيك شده در اين گروه داراب بندي و در هواي آزاد (مسقف) قرار گرفتند كه رطوبت تعادل آنها به ۸٫۶ درصد رسيد. سپس جرم حجمي نمونه هاي تر و خشك اندازه گيري شد. آزمايش فشار موازي الياف و خمش استاتيک توسط دستگاه تست مقاومت مکانيکي اينسترون مدل ۱۱۸۶ انجام شد. تنش نهايي (su)، تنش حد تناسب (spl)، مدول الاستيسيته در جهت الياف (EL)، مدول گسيختگي (MOR)، مدول الاستيسيته ظاهري (MOE) و مدول الاستيسيته واقعي (E1) محاسبه شد. اثر فاصله رويش، جهات جغرافيايي و ارتفاع درخت به صورت فاکتوريل در قالب طرح آزمايشي کاملا تصادفي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که چوب پالونيا با جرم حجمي خشک (D0) برابر ۰٫۲۶ گرم بر سانتي مترمکعب و جرم حجمي ظاهري (Dh) برابر ۰٫۲۸ گرم بر سانتي مترمکعب از جمله چوب هاي بسيار سبک مي باشد. همچنين نسبت بالاي مقاومت چوب پالونيا به وزن آن جايگاه ويژه اين گونه را جهت ساخت سازه هاي سبك و مقاوم تثبيت مي كند. همچنين با افزايش ارتفاع درخت مقاومت هاي مکانيکي افزايش مي يابد. به خصوص اين پديده با کاهش فاصله رويش (كاشت) مشهودتر است. از طرف ديگر فاصله كاشت كوچك تر ضمن توليد چوب با مقاومت هاي مكانيكي مناسب، موجب افزايش پتانسيل ميزان توليد چوب مي گردد.