مقاله بررسي مقاومت چند دارويي در سويه هاي انتروكوكوس فكاليس جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه خواني كاشان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت چند دارويي در سويه هاي انتروكوكوس فكاليس جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه خواني كاشان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروکوکوس فکاليس
مقاله انتروکوکوس مقاوم به ونکومايسين
مقاله مقاومت به چند دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: منيري رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: در طي دهه اخير، انتروکوکوس مهم ترين پاتوژن بيمارستاني بوده، و دومين عامل عفونت هاي ادراري مي باشد. اين افزايش شيوع همراه با وقوع سويه هاي مقاوم به چند دارو بوده است. هدف از اين مطالعه تعيين مقاومت چند دارويي در انتروكوكوس فكاليس جداشده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه خواني كاشان بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي بر روي ۱۰۶ سويه انتروکوکوس فکاليس از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي کاشان در سال ۱۳۸۷ انجام پذيرفت. تست حساسيت آنتي بيوتيکي با روش ديسک ديفيوژن (محصول شرکت بکتون ديکينسون) و طبق دستورالعمل (Clinical and laboratory standards institute) CLSI انجام شد. حداقل غلظت مهاري به ونکومايسين با روش E test (AB Biodisk, Solna) تعيين گرديد.
يافته ها: مقاومت انتروکوکوس فکاليس به اريترومايسين در ۵۶ سويه (%۵۲٫۸)، سيپروفلوکساسين ۴۳ سويه (%۴۰٫۶)، جنتامايسين ۴۱ سويه (%۳۸٫۷)، لوفلوکساسين ۳۶ سويه (%۳۴)، پني سيلين ۳۱ سويه (%۲۹٫۲)، نيتروفورانتوئين ۲۰ سويه (%۱۸٫۸)، آمپي سيلين ۱۲ سويه (%۱۱٫۳)، ايمي پنم ۱۱ سويه (%۱۰٫۴) و به ونکومايسين در ۶ سويه (%۴٫۷) مشاهده گرديد. همه سويه ها به لاينزوليد حساس بودند. فنوتيپ مقاوم به چند دارو (مقاومت به سه يا بيش از سه کلاس آنتي بيوتيکي) در ۴۰ سويه (۳۷٫۷ درصد) مشاهده شد.
نتيجه گيري: ظهور مقاومت به چند آنتي بيوتيک و ميزان مقاومت بالا به ونکومايسين در سويه هاي انتروکوکوس فکاليس شايان توجه است. زيرا انتخاب درمان مناسب جهت عفونت هاي ايجاد شده توسط انتروکوک کاهش مي يابد.