مقاله بررسي مقاومت گره هاي خارج بدني ملتزر، رودر و كليپس همولاك د ر روده گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۶۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت گره هاي خارج بدني ملتزر، رودر و كليپس همولاك د ر روده گوسفند
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روده
مقاله گره ملتزر
مقاله هموكليپس
مقاله گوسفند
مقاله گره رودر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري جلال
جناب آقای / سرکار خانم: فودازي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود پيشرفت هاي بسيار، استفاده از انواع مختلف بخيه ها و جايگزين هاي آن ها جهت نزديك نمودن بافت ها در انجام اعمال جراحي لاپاروسكوپي همچنان مورد بحث بوده است. به علت مشكلاتي كه در گره زدن در جراحي هاي لاپاروسكوپيك وجود دارد روش هاي بدون استفاده از نخ و گره تدريجا مورد توجه قرار گرفته اند. يكي از روش هايي كه در حال پيدا كردن جايگاه مناسبي در لاپاروسكوپي است استفاده از اندوكليپس ها مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه، مقايسه ميان دو روش شايع گره خارج بدني رودرو ملتزر با كليپس همولاك مي باشد. در اين مطالعه تعداد ۲۰۵ قطعه روده تازه گوسفند، هر يك به اندازه ۲۰ سانتيمتر مورد مطالعه قرار گرفتند. در وسط هر قطعه شكافي ايجاد شد و سپس توسط گره هاي خارج بدني رودر و ملتزر و يا كليپس همولاك بخيه يا كليپس شدند. در مجموع ۴۳ مورد (۲۰ درصد) گره رودر، ۴۴ مورد (۲۰٫۵ درصد) گره ملتزر و ۱۲۸ مورد (۵۹٫۵ درصد) كليپس همولاك به كار رفت. با استفاده از فشارسنج فشار داخل روده افزايش يافت. متوسط ميزان تحمل فشار توام گره و بافت روده در گره رودر ۱۹۶٫۱±۷٫۸، در گره ملتزر ۱۹۳٫۸±۷٫۴ و در كليپس همولاك ۲۷۴±۴ ميليمتر جيوه بود. (p<0.001) بدين ترتيب مشاهده شد ميزان تحمل فشار در كليپس همولاك بالاتر از گره هاي خارج بدني رودر و ملتزر مي باشد. ميزان فراواني جابجايي در گره رودر ۲۲ مورد (۵۲ درصد)، در گره ملتزر ۲۳ مورد (۶۸ درصد) و در مورد كليپس همولاك ۴۷ مورد (۳۷ درصد) بود. (p<0.001) آنچه از اين مطالعه به دست آمد برتري قابل توجه كليپس همولاك نسبت به گره هاي خارج بدني رودر و ملتزر بود.