مقاله بررسي مقاومت گياهچه هاي سه پايه پسته به Rhizoctonia solani AG4 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت گياهچه هاي سه پايه پسته به Rhizoctonia solani AG4
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله گروه آناستوموزي
مقاله رايزوكتونيا
مقاله ريشه و طوقه
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلخان لاله
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امينايي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جرف سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۹۹ جدايه از قارچ ريزوكتونيا از نمونه هاي ريشه و طوقه نهال هاي پسته و نيز خاك جمع آوري شده از نهالستان هاي مهم پسته استان كرمان به دست آمد. نتايج نشان داد كه ۹۶ جدايه چند هسته اي و سه جدايه دو هسته اي بود. گروه آناستوموزي جدايه هاي چند هسته اي AG-4 تعيين گرديد. نتايج آزمايشات بيماري زايي در شرايط گلخانه نشان داد كه جدايه هاي چند هسته اي به دست آمده در اين بررسي همگي قادر به ايجاد بيماري روي پسته بودند. در بررسي مقاومت پايه هاي پسته، پايه هاي بادامي ريز (پايه غالب مناطق پسته كاري استان)، سرخس و بنه (پايه وحشي) انتخاب شدند. براي مايه زني نهال ها از سه جدايه عامل بيماري كه در آزمايشات بيماري زايي شدت هاي زياد تا نسبتا كم را نشان داده بودند، استفاده گرديد. بذرهاي جو مايه زني شده با عامل بيماري به عنوان مايه به كار برده شد. دو هفته پس از تلقيح نهال ها، با ظهور علايم بيماري٬ شدت بيماري در هر نهال تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه از بين پايه هاي استفاده شده، بنه و بادامي ريز به ترتيب مقاوم ترين و حساس ترين پايه ها در مقابل بيماري بودند.